Klasyfikacja i normy czystości powietrza dla czystych pomieszczeń. - Filtry HEPA i ULPA ENVIRCO producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

PYTANIA

Klasyfikacja i standardy czystości powietrza dla czystych pomieszczeń

Czyste pomieszczenie - to złożona struktura techniczna, gdzie reguluje są stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu i podtrzymuje się specyficzny mikroklimat. W celu określenia poziomu czystości w tych pomieszczeniach używa się terminu "klasy czystości" określony przez liczbę cząstek na jednostkę objętości powietrza. Parametr ten jest jednym z najważniejszych w klasyfikacji czystych pomieszczeń i jest określony normą.

W praktyce powszechnie stosowany jest amerykański standard 209 "Czyste pomieszczenia i wymagania dla roboczych miejsc. Kontrolowane środowisko.", a ściślej, jego najnowsza wersja - (1988r.) i 209E (1992r.). Według normy 209D, klasa czystości jest określana przez liczbę cząstek większych niż 0,5 mikrona w jednym „cubic foot” sześciennym powietrza. Najnowsza wersja normy 209E charakteryzuje się tym, że używa się w jednostek metrycznych i klasa czystości jest zdefiniowana jako logarytm stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu większych niż 0,5 mikrona.

Tabela 1. Klasy czystości dla czystych pomieszczeń zgodnie z normą 209D i 209E

Klasa
Stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu
> 0,1 µm
> 0,2 µm > 0,3 µm > 0,5 µm > 5 µm

209E

209D

m3

cub. foot

m3

cub. foot

m3

cub. foot

m3

cub. foot

m3

cub. foot

M1

350

9.91

75.7

2.14

30.9

0.875

10.0

0.283

-

-

M1.5

1

1240

35.0

265

7.50

106

3.00

35.3

1.00

-

-

M2

3500

99.1

757

21.4

309

8.75

100

2.83

-

-

M2.5

10

12400

350

2650

75.0

1060

30.0

353

10.0

-

-

M3

35000

991

7570

214

3090

87.5

1000

28.3

-

-

M3.5

100

-

-

26500

750

10600

300

3530

100

-

-

M4

-

-

75700

2 140

30900

875

10000

283

-

-

M4.5

1000

-

-

-

-

-

-

35300

1000

247

7

Niektóre kraje mają własne normy dotyczące jakości powietrza dla czystych pomieszczeń np. Wielka Brytania - BS5295, Francja - AFNOR X44101, Niemcy VD 1,2083. Dlatego opracowano międzynarodową normę ISO 14644-1 "Klasyfikacja czystości powietrza", która określa 9 klas czystości w zależności od stężenia zawieszonych cząstek.

W styczniu 1997 r. Unia Europejska wprowadziła nową klasę czystych pomieszczeń w przemyśle farmaceutycznym - GMP (Good Manufacturing Practice).
Czasami, w celu określenia poziomu czystości, mówimy również o kategoriach oczyszczania powietrza. W tym przypadku, istnieją trzy kategorie: wysoka, średnia i umiarkowana. Powiązania między normami dla czystych pomieszczeń przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Powiązania między normami dla czystych pomieszczeń

KRAJ

Stany Zijednoczone

Wielka Brytania
Niemcy
Francja
EU
ISO
Kategoria
Norma
209D
209E
BS5295
VD 1.2083
AFNOR X44101
GMP
14644-1

Data publikacji

1988

1992

1989

1990

1972

1997

1997

1

M1.5

C

1

-

-

3

wysoka

10

M2.5

D

2

-

-

4

wysoka

100

M3.5

E lub F

3

4000

A/B

5

wysoka

1000

M4.5

G lub H

4

-

-

6

średnia

10000

M5.5

J

5

400000

C

7

średnia

100000

M6.5

K

6

4000000

D

8

umiarkowana

Tak więc, w powietrzu w czystym pomieszczeniu klasy 100 może być nie więcej niż 100 cząstek/fut sześcienny (2 - 4 cząstki/litr). Dla porównania - człowiek co minutę wydziela około 1,5 miliona cząsteczek. Głównym źródłem wydzielania cząsteczek są włosy i ubranie. Duża część zanieczyszczeń uwalnia się podczas oddychania. W związku z tym, wszystkie prace w czystym pomieszczeniu muszą być wykonane w specjalnej odzieży wykonanej ze specjalnej tkaniny. W stosunku do personelu czystych pomieszczeń stawia się szereg wymagań związanych z higieną osobistą: zakaz używania kosmetyków, noszenia brody i zakaz palenia, gdyż palacze wydzielają 1,5 razy więcej cząstek niż osoby niepalące.

W sufitach czystych pomieszczeń montowane są zazwyczaj bloki filtracyjne "Filtr-Wentylator", takie jak znane na całym świecie filtry powietrza ENVIRCO Fan Filter Units model MAC10.
Filtry mogą być grupowane i podłączone do wspólnego modułu systemu zasilania powietrzem lub mogą być montowane oddzielnie z indywidualnie podawanym powietrzem zasilającym. Taki układ przypomina kształt odwróconej litery "T". Instalowanie filtrów bezpośrednio na suficie nie dopuszcza do gromadzenia się pyłu na powierzchniach, takich jak ściany kanału dla przepływu powietrza z filtra do czystego pomieszczenia. Ponadto, zapewnia to równomierny strumień powietrza w pomieszczeniu: powietrze przepływa pionowo w dół do wysokości 0,6 - 0,9 m, a następnie jest odprowadzane przez kratki wylotowe zamontowane w ścianie w dolnej części pomieszczenia. Następnie powietrze kieruje się na filtry i oczyszczone ponownie wraca do czystego pomieszczenia. Czasami, dla wypełnienia bardziej restrykcyjnych kategorii oczyszczania powietrza wylotowe kratki montuje się w podwójnej podłodze co zapewnia jednokierunkowy przepływ powietrza. Jednakże rozwiązania takie są drogie i stosowane są przede wszystkim w zakładach produkujących półprzewodniki.

Powietrze kierowane do pomieszczenia, po oczyszczeniu przez filtry, jest zasadniczo pozbawione  cząsteczek stałych. Dopływ powietrza do pomieszczenia ma kilka celów. Po pierwsze, zmniejszenie stężenia pyłu, wynikającego z obecności człowieka i realizacji procesów produkcyjnych. Po drugie, przechwycenie i wydalenie zanieczyszczeń z pomieszczenia. Przy podawaniu powietrza do czystego pomieszczenia mamy różnicę ciśnień ~ 10 Pa między pomieszczeniem i śluzą, dzięki czemu zapobiegamy przedostawaniu się cząstek pyłu do pomieszczenia przy otwieraniu/zamykania drzwi. Nadmierne ciśnienie powoduje szum/świst w szczelinach i trudności w otwarciu/zamknięciu drzwi. Spadek ciśnienia między śluzą i przyległym pomieszczeniem wynosi ~ 5 Pa.


Zaawansowany system sterowania przepływem powietrza z wykorzystaniem sterownika umożliwia indywidualne sterowanie każdym blokiem filtracyjnym, poprzez rejestrację zużycia energii, sygnalizowaniem błędów, sterowaniem grupami filtrów i zmianą prędkości wentylatora w zależności od pory dnia.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego