Tabela klasyfikacji filtrów powietrza - norma EUROVENT. - Filtry HEPA i ULPA ENVIRCO producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

PYTANIA

Tabela klasyfikacji filtrów powietrza

Filtry powietrza stosowane są do utrzymania z góry określonej czystości powietrza, zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

W związku z tym, efektywność filtrów dzielimy na 3 klasy w zależności od zdolności filtrowania:
- wstępne oczyszczanie (cząstki większe niż 10 mikronów);
- dokładne oczyszczanie (średnica wyłapywanych cząstek większa od 1 mikrona);
- efektywne oczyszczanie (cząstki większe niż 0,01 mikrona).

Klasa

DIN 24184
DIN 24185

EN 779

EUROVENT
4/5

EN 1882

Efektywność

oczyszczania

Rodzaje zanieczyszczeń

Zastosowanie

wstępne oczyszczanie

EU1

G1

EU1

< 65

Liście
Insekty
Włókna tekstylne
Włosy ludzkie
Popiół lotny
Zarodniki roślin
Pyłki

Filtry wstępnego oczyszczania stosuje się w pomieszczeniach i procesach nie wymagających idealnej czystości powietrza. Wstępne oczyszczanie w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wykorzystuje się podczas eksploatacji sprężarek, urządzeń chłodniczych przy dużym zapyleniu.

EU2

G2

EU2

65 - 80

EU3

G3

EU3

80 - 90

EU4

G4

EU4

90 >

dokładne oczyszczanie

EU5

F5

EU5

40 - 60

Zarodniki roślin
Pyłki
Pył cementowy
Pył atmosferny
Nagromadzona sadza
Dym tytoniowy
Spaliny hutnicze
Dymy olejowe

Filtry dokładnego oczyszczania powietrza stosuje się w systemach klimatyzacji i wentylacji, turbinach.

Używane są jako drugi etap oczyszczania powietrza. Stosuje się w szpitalach, biurowcach, hotelach, w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym, przemyśle mleczarskim, itp.

EU6

F6

EU6

60 - 80

EU7

F7

EU7

80 – 90

EU8

F8

EU8

90 – 95

EU9

F9

EU9

95 >

efektywne oczyszczanie

H10

EU10

85

Zarazki
Dym tytoniowy
Sadza
Spaliny hutnicze
Spaliny olejowe
Cząsteczki radioaktywne
Bakterie

Filtry efektywnego oczyszczania są stosowane do czystych pomieszczeń. W przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym, jako filtry końcowe. W celu rozwiązania problemów sanitarnych, higienicznych i mikroklimatu w szpitalach, laboratoriach, salach operacyjnych, w przemyśle nuklearnym, przetwórstwie spożywczym (sterylne pokoje), itd.

H11

EU11

95

H12

EU12

99,5

H13

EU13

99,95

H14

EU14

99,995

U15

99,9995

Wszystkie cząsteczki
Bakterie
Wirusy

Filtry końcowego oczyszczania powietrza stosuje się w czystych pomieszczeniach wymagających najwyższych standardów czystości powietrza.

U16

99,99995

U17

99,999995

U18

99.9999995

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego