Dobór hepa i upla filtrów MAC10 firmy Envirco do pomieszczeń czystych. - HEPA i ULPA filtry Envirco Polska.

Przejdź do treści

Dobór filtrów Envirco MAC10 do pomieszczeń czystych

Dokładne przestudiowanie tego materiału pomoże Państwu wybrać wymaganą konfigurację czystego pomieszczenia w oparciu o Twoje wymagania, a także zmieścić się w przewidywanym budżecie.
Pokrywa: możliwość umieszczenia filtrów wentylacyjnych
Modułowe pomieszczenia czyste obejmują standardowe filtry wentylacyjne HEPA lub ULPA, które można zainstalować w każdej rozpiętości sufitu czystego pomieszczenia. Pokrycie sufitu w 100%, zapewnia laminarny przepływ powietrza przez filtry w celu szybkiego usunięcia zanieczyszczeń z czystego pomieszczenia i spełnia wymogi 209(E) Klasa 10 i 1 (w zależności od wybranego typu filtra: HEPA lub ULPA).
Oczywiście 100% pokrycie sufitu filtrami wentylacyjnymi HEPA i ULPA wymaga sporej inwestycji, zwłaszcza jeśli pomieszczenie jest bardzo duże.
W większości zastosowań odpowiedni poziom czystości można osiągnąć poprzez mniejsze pokrycie przestrzeni sufitowej czystego pomieszczenia.
Liczba potrzebnych modułów zależy od kilku czynników produkcyjnych.
Ocena czystości
Większość profesjonalistów zajmujących się czystymi pomieszczeniami uważa, że ​​do osiągnięcia poziomu czystości klasy 1 lub klasy 10 wymagane jest 100% pokrycie sufitu, co zapewnia laminarny przepływ czystego powietrza opadającego z prędkością 0,457 m/s.

Taka konstrukcja zapewnia nadciśnienie wewnątrz czystego pomieszczenia, które blokuje dopływ nieoczyszczonego powietrza przez nieszczelność w ścianach lub powłoce pomieszczenia czystego. Gwarantuje to szybkie usuwanie cząstek powstałych w wyniku działalności ludzi lub sprzętu wewnątrz obudowy.

Efektywność wentylacji
Dla mniej krytycznych wymagań eksperci obliczyli wydajność wentylacji (tj. zdolność do usuwania zanieczyszczeń i utrzymania standardowego poziomu czystości), która wymaga szybkości powietrza wpływającego do pomieszczenia przez filtr, a także liczby wymian powietrza w określonym czasie. Liczba wymian powietrza jest zwykle wyrażana w postaci rangi (patrz tabela 1).
Zakres tych szeregów odzwierciedla, jak silnie ludzie lub procesy w czystym pomieszczeniu wpływają na poziom czystości. Poniższe liczby w ramach każdej klasy wskazują przede wszystkim wymagania dotyczące prędkości powietrza dla środowisk z ludźmi lub bez ludzi lub procesów w czystym pomieszczeniu.
Gdy poziom zanieczyszczenia jest wyższy (o czym decyduje liczba pracowników w czystym pomieszczeniu lub rodzaj procesu produkcyjnego), wymagana jest większa wymiana powietrza w celu utrzymania pożądanego standardu czystości. Wielu producentów twierdzi, że do osiągnięcia poziomu czystości klasy 10 potrzeba 720 wymian powietrza na godzinę.
Po ustaleniu odpowiedniej szybkości i ilości wymian powietrza dla swojej aplikacji należy wziąć pod uwagę wpływ takich czynników jak liczba pracowników w pomieszczeniu, częstotliwość wizyt w pomieszczeniu, poziom czystości z jaką urządzenia produkcyjne są obsługiwane. Po określeniu wymaganej liczby wymian powietrza w pomieszczeniu możesz określić liczbę wymaganych filtrów wentylacyjnych za pomocą następującego wzoru:

                   Liczba FW = (liczba wymian powietrza / godzinę / 60) x (objętość pomieszczenia w m3 / 18,3), gdzie FW to filtr wentylacyjny MAC10.
Tabela 1.
Zalecana norma prędkości powietrza 209(E)
Tabela 2.
Klasa czystości
Średnia prędkość powietrza
Liczba wymian
powietrza na godzinę
1
ISO 3
0.305 - 0.457 m/s
360 - 540
10
ISO 4
0.254 - 0.405 m/s
300 - 450
100
ISO 5
0.203 - 0.306 m/s
240 - 380
1 000
ISO 6
0.127 - 0.203 m/s
150 - 240

10 000

ISO 7

0.051 - 0.076 m/s

60 - 90

100 000
ISO 8
0.005 - 0.041 m/s
5 - 48
Uwaga: Średnia prędkość i liczba wymian powietrza mogą się różnić w zależności od zastosowania i konstrukcji sufitu. Źródło: Amerykański Instytut Ekologii.
Klasa czystości
Zalecane pokrycie sufitu filtrami  
1
ISO 3
60 - 100%*
10
ISO 4
50 - 90%
100
ISO 5
35 - 70%
1 000
ISO 6
25 - 40%
10 000
ISO 7
15 - 20%
100 000
ISO 8
5 - 15%
Uwaga: Średnia prędkość i liczba wymian powietrza mogą się różnić w zależności od zastosowania i konstrukcji sufitu. Filtry ULPA są wymagane dla klasy 1/10. Filtry HEPA - dla pozostałych klas.
Tak więc, aby spełnić normę Klasy 100 przy zastosowaniu powyższych zaleceń dotyczących wymiany powietrza (240 wymian/h) w czystym pomieszczeniu o wymiarach 5m x 3m x 2m, co odpowiada objętości 30m3, wymaganych jest 7 FW. Aby zapewnić ten sam standard, ale wyższą klasę (480 wymian/h) potrzeba 13 FW.
W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące poziomu filtrów wentylacyjnych pokrywających strop pomieszczeń czystych w zależności od klasy.
Klasy czystości do pomieszczeń czystych, które przez 40 lat były oparte na amerykańskiej normie federalnej 209 (klasy 1, 10, 100, 1000, 10 000 i 100 000), są nadal używane na całym świecie. Istnieją również nowe międzynarodowe normy ISO oparte na maksymalnej dopuszczalnej liczbie cząstek na danym obszarze. Związek między normami dotyczącymi czystych pomieszczeń pokazano tutaj.


Optymalizacja aplikacji i oszczędności przy tworzeniu czystego pomieszczenia

Oczywiście nie każdy metr powierzchni czystego pomieszczenia jest wykorzystywany jednocześnie. Następnie można zoptymalizować koszty, wykorzystując przegrody do stworzenia czystego pomieszczenia składającego się z kilku stref o różnym poziomie czystości. Gdy zmieniają się wymagania dotyczące czystego pomieszczenia, przegrody można usunąć, a filtry dodać lub przestawić. Duże zagęszczenie filtrów sufitowych może znajdować się w obszarze o najwyższych wymaganiach co do poziomu czystości, jak również w obszarze największego zanieczyszczenia pochodzącego z procesów produkcyjnych.


W obszarach o mniejszej liczbie osób lub mniejszych wymaganiach dotyczących czystości zainstalowano mniej filtrów.
Strefa 1: klasa 1 - to 100% pokrycia filtrami (ULPA) lub (HEPA).
Strefa 2: klasa 100 - to 50% pokrycia filtrami (HEPA).
Strefa 3: klasa 1000 - to 30% pokrycia filtrami (HEPA).
+ powiększenie
©Copyright 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Envirco, Division of TRION Indoor Air Quality
tel. +48 606 116 900
Wróć do spisu treści